Fenomena Ganjil Lautan Buih Melanda Cape Town
Fenomena Ganjil Lautan Buih Melanda Cape Town.  Kejadian alam seperti banjir besar,hujan lebat merupakan fenomena biasa yang terjadi di atas muka bumi ini. Terdapat satu lagi yang boleh dianggap unik. Satu fenomena alam luar biasa yang jarang berlaku menyebabkan kawasan persisiran pantai di Cape Town, Afrika Selatan dibanjiri oleh air buih ‘Cuppuccino’. Buih-buih itu jelas kelihatan melimpah sehingga melebihi pesisir pantai dan masuk ke kawasan tempat awam.

Kejadian ganjil ini dikenali sebagai “buih laut” atau bahkan “buih pantai” dan ia berlaku disebabkan tindak balas air laut dengan kekotoran bahan organik, seperti plankton, ikan mati, tumbuh-tumbuhan mati dan lain-lain elemen yang terapung di permukaan air.

Arus yang kuat menyebabkan air membentuk gelembung kecil yang mempunyai kecenderungan untuk “bergabung” dan menyebabkan fenomena ini berlaku.

Saintis telah mengatakan bahawa jika kelajuan angin adalah lebih daripada enam meter sesaat, maka tenaga yang dipindahkan daripada angin untuk air secara berkadaran lebih tinggi, dan kuasa yang dikenali sebagai ketegangan yang air luar biasa tidak cukup untuk memegang molekul di permukaan bersama-sama.
Justeru air terputus sehingga ke titisan kecil disebabkan oleh ketegangan permukaan yang menyebabkan mereka untuk muncul sebagai buih putih.

TEMA 1
Sistem Bumi

BAB 1
Konsep, Ciri, dan Jenis Sistem Alam Sekitar Fizikal
1.1 Pendekatan Sistem dan Ciri-ciri Sistem Alam. Sekitar Fizikal
1.2 Jenis-jenis Sistem dan Interaksi antara Sistem Alam Sekitar Fizikal

BAB 2
Sistem Suria dan Sistem Bumi
2.1 Sistem Suria dan Pergerakan Bumi dalam Sistem Suria
2.2 Komponen Sistem Bumi

BAB 3
Tenaga dan Peranannya kepada Sistem Bumi
3.1 Jenis-jenis Tenaga dan Variasi Tenaga Suria
3.2 Peranan Tenaga Suria kepada Sistem dan Hidupan di Bumi

TEMA 2
Sistem Geomorfologi
Bab 4
Konsep Geomorfologi dan Konfigurasi Bentuk Muka Bumi
4.1 Konsep Geomorfologi dan Taburan Daratan serta Lautan
4.2 Struktur Bumi: Sifat Fizik dan Kimia Bumi

Bab 5
Batuan atau Geologi
5.1 Pelbagai Jenis, Ciri dan Proses Pembentukan Batuan
5.2 Pengaruh Batuan Terhadap Konfigurasi Bentuk Muka Bumi
5.3 Kepentingan Batuan kepada Manusia

BAB 6
Proses Endogenik atau Proses Pergerakan Dalaman Bumi
6.1 Tenaga Endogenik
6.2 Teori Hanyutan Benua
6.3 Teori Plat Tektonik dan Perebakan Dasar Laut
6.4 Gempa Bumi dan Tsunami

BAB 7
Pembentukan Bentuk Muka Bumi
7.1 Lipatan dan Gelinciran Kerak Bumi
7.2 Aktiviti Igneus dan Gunung Berapi

BAB 8
Proses Pembentukan Landskap di Kawasan Tropika Lembap
8.1 Luluhawa
8.2 Gerakan Jisim

BAB 9
Geomorfologi Lembangan Saliran dan Pinggir Pantai
9.1 Hakisan
9.2 Geomorfologi Lembangan Saliran
9.3 Geomorfologi Pinggir Pantai
9.4 Kesan Aktiviti Pembangunan ke atas Pinggir Pantai
9.5 Perubahan Aras Laut
9.6 Kaitan Sistem Geomorfologi dengan Manusia

BAB 10
Kemahiran Amali Sistem Geomorfologi
10.1 Profil Rentas (Keratan Rentas) dan Lampauan Tegak Bentuk Muka Bumi 10.2 Kecerunan
10.3 Peta Isoplet (Peta Garis Senilai)
10.4 Mentafsir Peta Topografi atau Peta Lakar

TEMA 3
Sistem Atmosfera

BAB 11
Unsur-Unsur Cuaca dan Iklim, Sinaran dam Bahangan serta Bajet Haba
11.1 Unsur-unsur Cuaca dan Iklim
11.2 Sinaran dan Bahangan
11.3 Bajet Tenaga dan Imbangan Haba dalam Sistem Bumi-Atmosfera
11.4 Taburan Tenaga Sinaran Global

BAB 12
Kelembapan Udara dan Kerpasan
12.1 Wap Air dan Kelembapan Udara
12.2 Proses Sejatan
12.3 Proses Pemeluwapan dan Pembentukan Awan
12.4 Pembentukan Kerpasan dan Mekanisme Kejadian Hujan di Kawasan Tropika Lembap

BAB 13
Edaran Atmosfera, Sistem Angin dan Tekanan Udara
13.1 Edaran Atmosfera 13.2 Tekanan Udara
13.3 Sistem Angin Dunia

BAB 14
Fenomena Cuaca dan iklim Luar Biasa Serta Kesan-kesannya
14.1 Fenomena El-Nino dan La-Nina

BAB 15
Sistem Atmosfera dam Manusia
15.1 Kesan Rumah Hijau dan Penipisan Lapisan Ozon
15.2 Pencemaran Udara dan Jerebu
15.3 Fenomena Hujan Asid
15.4 Iklim Mikro: Iklim Bandar

BAB 16
Kemahiran Amali Sistem Atmosfera
16.1 Data Suhu dan Hujan
16.2 Graf Garis
16.3 Graf Bar (Histogram - Data Hujan)
16.4 Graf Gabungan
16.5 Graf Bulatan
16.6 Rajah Sebaran/Serakan (Scatter Diagram)
16.7 Rajah Mawar Angin - Wind Rose)
16.8 Peta Isoplet (Peta Garis Senilai)

Tema 4
Sistem Hidrologi
BAB 17
Kitar Hidrologi dam Proses-Proses yang Terlibat
17.1 Kitar Hidrologi
17.2 Proses-proses dalam Kitar Hidrologi

BAB 18
Edaran Air Tanih
18.1 Air Tanih
18.2 Sistem Akuifer
18.3 Pergerakan Air Tanih
18.4 Potensi Sumber Air Tanih: Kajian Kes di Malaysia

BAB 19
Imbangan Air
19.1 Imbangan Air atau Imbangan Hidrologi
19.2 Imbangan Air Negatif dan Fenomena Kemarau
19.3 Imbangan Air Positif dan Fenomena Banjir

BAB 20
Kaitan Sistem Hidrologi Dengan Manusia
20.1 Kepentingan dan Kesan Aktiviti Manusia Terhadap Sumber Air dan Sistem Hidrologi: Kajian Kes di Malaysia
20.2 Banjir Kilat
20.3 Kemerosotan Kualiti Sumber Air Pembandaran dan Kesan Terhadap Sistem Hidrologi
20.4 Pengurusan Sumber Air

BAB 21
Kemahiran Amali Sistem Hidrologi
21.1 Graf Garis
21.2 Graf Bar
21.3 Lembangan Saliran

Tema 5
Sistem Ekologi

BAB 22
Ekologi dan Ekosistem
22.1 Sistem Ekologi dan Ekosistem
22.2 Aliran Tenaga dan Kitar Nutrien dalan Ekosistem
22.3 Ekosistem Hutan Hujan Tropika
22.4 Ekosistem Hutan Bakau
22.5 Ekosistem Tasik

BAB 23
Kaitan Sistem Ekologi dengan Manusia
23.1 Kesan Aktiviti Manusia Terhadap Ekosistem Hutan Hujan Tropika
23.2 Kesan Aktiviti Manusia Terhadap Ekosistem Tasik

Tema 6
Saling Kebergantungan Sistem

BAB 24
Interaksi Antara Sistem dan Pemuliharaan serta Pemeliharaan Alam Sekitar Fizikal
24.1 Interaksi antara Sistem-sistem Alam Sekitar Fizikal dan Manusia
24.2 Langkah Pemuliharaan dan Pemeliharaan Alam Sekitar Fizikal: Kajian Kes di Malaysia

Tema 7
Kajian Luar/Kajian Lapangan Geografi Kertas 1

BAB 25
Kajian Luar/Kajian Lapangan Geografi Kertas 1 (Alam Sekitar Fizikal)
25.1 Prosedur Menjalankan Kajian Luar Alam Sekitar Fizikal
25.2 Skop dan Tajuk Kajian
25.3 Kajian Luar Sistem Geomorfologi
25.4 Kajian Luar Sistem Atmosfera
25.5 Kajian Luar Sistem Hidrologi
25.6 Kajian Luar Sistem Ekologi